De vakgroep bewegingswetenschappen verdiept zich in de biologische principes die ten grondslag liggen aan bewegen in algemene zin. Daarbij gaat het om vragen als: Waar halen we de energie vandaan om te bewegen? Welke krachten zijn nodig om te bewegen en welke belastingen veroorzaken die? Hoe coördineer je bewegingen? Belangrijke disciplines die daarbij aan de orde komen zijn: anatomie van het bewegingsapparaat en de grote orgaansystemen, fysiologie, psychologie, biomechanica en biochemie.